Dockor som pedagogiskt hjälpmedel inom förskola, skola

samt i teaterverksamhet av och med barn. 
För frågo och information kontakta Annette Cegrell-Sköld (annette@unima.se

Välkommen till Dockteaterföreningen UNIMA Sveriges sida med tonvikt på pedagogiska arbetssätt
och presentationer av genomförda projekt inom förskola och skola. Information om utbildning,
kurser, litteratur samt om olika typer av dock- och figurteater samt spelteknik m.m. Det mycket
spännande finns att upptäcka runt om i vårt land.

Dockan som ett verktyg för barns lärande
- Rapport från ett forskningsprojekt

Text: Universitetslektor/förskollärare/dockspelare Anders Råde

Figurtetaer och pedagogik/förskolan

Se filmen  Molnbullar