En e-bok har givits ut i som är kostnadsfri att ladda

ner. Den finns på kommissionens hemsida men också på följande länk:

http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2022/02/Applied-Puppetry-FINAL-za-web.pdf


Här kommer information från det internationella arbetet inom pedagogik och terapi, Education, Development, Therapy (EDT) Commission.

REPORT APPLIED PUPPETRY MEETING 1´st OF MARCH 2022

 

On the 1´st of March 2022, an online meeting was held on the subject Applied Puppetry. It was initiated by Matt Smith and Wendy Passmore-Godfrey. It lasted for 1,5 hrs and was mainly a possibility for people involved in the development of the area to meet. Approximately 15 people participated from different parts of the world. A lot of the time was filled with presentation of the participants, but also the term applied puppetry was discussed. A preliminary decision was taken to meet online

every second month. In these meetings, different projects and work-in-progress can be shared.  

 

Åsa Viklund, member of the Education, Development and Therapy (EDT) Commission, UNIMA International

International Puppet therapy training 2021

Varmt Välkommen till denna sida vem Du än må vara. Webbsidan tillhör Dockteaterföreningen UNIMA Sverige, ett av över 80 nationella centra som ingår i UNESCO-organisationen UNIMA International. UNIMA står för Union Internationale de la Marionnette. Mer står att läsa på www.unima.se, samt www.unima.org

Inom den internationella organisationen finns ett tiotal kommissioner varav EDT Commission är en. EDT står för Education, Development, Therapy; mer står att läsa under egen flik på denna sida. Sedan många år har arbete skett runt om i landet - inte minst av Annette Cegrell Sköld, tidigare verksam på Frölunda Kulturhus - för att organisera det nationella arbetet kring pedagogiska och terapeutiska frågor inom dockteaterns domäner. 

Först vår-vintern 2015 fattades beslut i UNIMA-Sverige om tillskapandet av ett nätverk inom föreningen. Målen i internationella EDT-kommissionen översattes till svenska och användes som mall för det nationella nätverket. Detta står att läsa om på följande sidor jämte litteratur, läsning och events. Sist men inte minst: Ingrid Lagerqvist kan ses som pionjär inom såväl pedagogik som terapi. Hennes kopplingar till olika kulturer omfattar både geografisk och yrkesmässig mark. Hon stod med en fot i Sverige och en i Världen, en i skolan och en inom vården. 

Läs & Låt Dig inspireras!

Åsa Viklund,
asa(at)unima.se