VÄLKOMMEN TILL UNIMA NORDENS GEMENSAMMA PUBLIKATIONSSIDA!
WELCOME TO THE NORDIC COUNTRIES UNIMA PUBLICATION SITE!


Här har vi samlat länkar till de olika publikationer vi ger ut.
Danmarks Nyhedsbrev, Norges Ånd i Hanske - Tidsskrift for figurteater,
de Svenska Dockteatern och Dockument, samt nu även Finska Nukketeatteri
och tyska Das Andere Theater

. Here we have gathered links to the different magazines published by the scandinavian UNIMA - centres.
Nyhedsbrev from Denmark, Ånd i Hanske - Tidsskrift for figurteater from Norway,
the Swedish Dockteatern and Dockument and now also the Finnish Nukketeatteri.
and german Das Andere Theater.

Du kan ladda hem tidningarna nedan i .pdf format:
You can download your copy as a .pdf file from the links below.

Det kan ta en liten stund att ladda upp dokumenten. Det beror på att de är ganska tunga och många. Tålamod. De visar sig strax.

It might take a little time to uppload the documents. Because they are quite heavy and many. Patience. They will show up.