Om Unima Sverige

Copyright © Alla rättigheter förbehållna Unima Sverige

UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE


Vi är en ideell förening och nationell sektion av internationella dockteaterföreningen UNIMA som vänder sig till alla som är intresserade av dockteater, såväl amatörer, professionella utövare, arrangörer som åskådare.

Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige är en intresseförening med cirka 150 medlemmar fördelade på intresserade av olika karaktär, spelande, sysslande med dockteater på heltid eller deltid, och en hel del bara intresserade. Vi har en styrelse bestående av 9 personer, som alla sysslar med UNIMA på sin fritid, vi har inga anställda. Vi har en web-redaktör för Dockteatern som också sysslar med den på sin fritid.

Vi håller en levande kontakt med våra medlemmar, genom vår webbtidning DOCKTEATERN, som uppgraderas löpande. Den har att bevaka dockteater i Sverige men inrymmer även debattinlägg och internationella rapporter. Dessutom utkommer, en gång om året, till årsmötet en fylligare tryckt version, DOCKUMENT, med fördjupade artiklar i olika ämnen med anknytning till dockteater.

Vi arrangerar i egen regi eller tillsammans med andra, gästspel i Sverige av utländska dockteatrar varvid våra medlemmar har tillfälle att vid samkväm och möten knyta kontakter med gästande konstnärer. Vi söker sprida intresset för dockteater genom utställningsverksamhet och information, exempelvis föredragshållare och demonstrationer. Som nationell sektion av en stor internationell organisation etablerar och utvecklar vi kontakter över gränserna.

Du som är intresserad av dockteater -
välkommen som medlem.

Föreningens stadgar kan du ladda ner här.

Verksamhetsberättelsen för 2012
Verksamhetsberättelsen för 2013
Verksamhetsberättelsen för 2014
Verksamhetsberättelsen för 2015
Verksamhetsberättelsen för 2016
Verksamhetsberättelsen för 2017
Verksamhetsberättelsen för 2018


Årsmötesprotokoll:
Årsmötet 2019

Årsavgift 200:- (f.o.m. 2018)
plusgiro 25 62 25 - 4
Swish: 1236132120

Dockteaterföreningen UNIMA SVERIGE
Box 161 98
103 24 Stockholm
Sweden

info@unima.se

Svenska Unimas stadgar